Käyttöehdot

Tällä sivulla kuvataan tämän verkkosivuston (jäljempänä
Verkkosivusto”) käyttöön sovellettavat käyttöehdot. Jos
haluat käyttää verkkosivustoa, lue nämä käyttöehdot huolellisesti.

Koska käyttöehtoja saatetaan muuttaa milloin tahansa ja ilman
ennakkovaroitusta, suosittelemme, että tarkistat ne säännöllisesti.

I) Oikeudelliset toteamukset

Immateriaaliomaisuus

Verkkosivuston omistaja on SANOFI-konserniin kuuluva
Sanofi Oy (jäljempänä ”Sanofi”), joka myös
hallinnoi verkkosivustoa. Verkkosivuston ulkoasuun ja sillä julkaistaviin
erillisiin osiin, mukaan lukien mm. tavaramerkit, logot ja
verkkotunnisteet www.matkarokote.fi, sovelletaan voimassa
olevien, immateriaaliomaisuutta koskevien lakien tarjoamaa suojaa ja ne
kuuluvat Sanofille tai sen tytäryhtiöille. Muussa tapauksessa niiden käyttö
edellyttää erillistä kolmannen osapuolen valtuutusta. Mitään sivuston osaa ei
saa missään muodossa tai missään mediassa kokonaan tai osittain kopioida,
jäljentää, muuttaa, muokata, ladata, denaturoida, siirtää tai jakaa ilman
Sanofin kirjallista etukäteishyväksyntää, paitsi yksinomaan lehdistötarpeisiin
sillä ehdolla, että mainittuja immateriaalioikeuksia ja muita mahdollisia
omistusoikeuksia noudatetaan. Kopiointi on sallittua ainoastaan omaan
henkilökohtaiseen, yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, omalle
henkilökohtaiselle tietokoneellesi.

Seuraava toteamus on lisättävä näkyville kaikkiin tästä sivustosta osittain
tai kokonaan tehtyihin valtuutettuihin jäljennöksiin:

TEKIJÄNOIKEUS 2018 Sanofi OY KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

Sivuston muodostavien tai sillä näytettävien kappaleiden sallittua käyttöä ei
saa millään tavalla denaturoida, vaihtaa tai muuttaa.

Sanofi tai sen tytäryhtiöt pidättävät itsellään oikeuden ryhtyä oikeudellisiin
toimiin, jos yhtiön immateriaalioikeuksia loukataan millään tavalla.

Tietojen luonne

Sivusto on tarkoitettukuluttajille.

Verkkosivustolla julkaistavia, erityisesti taloudellisia tietoja ei tule pitää
sijoitukseen kannustavina tietoina. Missään tapauksessa niitä ei pidä tulkita
markkinoiden kartoittamiseksi tai yleisöanniksi. Ne eivät myöskään ole Sanofin
ja/tai sen tytäryhtiöiden osakkeiden tai muiden arvopaperien tilaus-, osto-
tai vaihtotarjous. Sanofi pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että
verkkosivustolla julkaistavia tietoja päivitetään säännöllisesti (jos
taloudellisia tietoja on tarjottu verkossa).

Verkkosivustolla saatetaan tarjota eri asiantuntijoiden mielipiteitä, jos
heitä on konsultoitu verkkosivuston sisältöön tai
lehdistöartikkelipoimintoihin liittyen. Nämä tiedot ovat ainoastaan kyseisen,
konsultoidun asiantuntijan mielipiteitä, eivätkä ne välttämättä ole Sanofin
tai SANOFI-konsernin mielipiteitä. Kyseiset asiantuntijat eivät ole Sanofin
tai SANOFI-konsernin työntekijöitä, eivätkä he saa korvausta siitä, että
Sanofi käyttää heidän mielipiteitään. Sanofi ei vastaa näiden tietojen tai
mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.

Verkkosivustolla voi olla myös terveyttä, fyysistä kuntoa, lääketieteen alaa
ja ihmisten käyttöön tarkoitettuja lääketieteellisiä hoitokeinoja koskevia
tietoja. Nämä tiedot julkaistaan verkkosivustolla ainoastaan tiedoksi, eivätkä
ne korvaa lääkärin tai apteekkihenkilöstön antamia neuvoja. Tietoja ei tulisi
missään tapauksessa käyttää sairautta tai fyysistä ongelmaa koskevan
lääketieteellisen diagnoosin tekemiseen tai verkkosivustolla esitettyjen
lääkkeiden määräämiseen tai käyttöön. Voit raportoida verkkosivuston kautta
terveyteen liittyviä huolenaiheita, haittatapahtumia tai tuotteita koskevia
teknisiä valituksia, tai esittää teknisiä tai lääketieteellisiä kysymyksiä
Sanofin tuotteisiin liittyen. Käänny kuitenkin kaikissa tapauksissa lääkärin
tai apteekkihenkilöstön puoleen.

Linkit muille sivustoille

Sanofi tai SANOFI-konserni eivät ole vastuussa kolmannen osapuolen sivustosta,
jota voidaan käyttää verkkosivustomme kautta. Sanofi ei voi valvoa tällaisten
kolmansien osapuolten sivustojen sisältöä, joka pysyy kokonaan Sanofista
erillisenä. Lisäksi se, että verkkosivustomme ja kolmannen osapuolen sivuston
välillä on linkki, ei missään tapauksessa tarkoita, että Sanofi mitenkään
hyväksyisi kyseisen sivuston sisällön, eikä varsinkaan tapaa, jolla sitä
mahdollisesti käytetään.

Sinun tulee lisäksi ryhtyä tarvittaviin varotoimiin estääksesi mahdolliset
verkkosivuston kautta leviävät tartunnat, erityisesti tietokonevirusten
aiheuttamat tartunnat.

Ulkopuolisilla sivustoilla saattaa olla tälle verkkosivustolle viittaavia
hypertekstilinkkejä. Tällaisia linkkejä ei tule luoda ilman Sanofin
nimenomaista etukäteissuostumusta. Sanofi ei missään tapauksessa vastaa
mitenkään tällaisten sivustojen käytettävyyden puutteesta, eikä Sanofi käy
läpi, tarkista tai hyväksy niitä, eikä se vastaa niiden sisällöstä,
mainonnasta, tuotteista tai muista tällaisilla sivustoilla olevista tai niiden
kautta käytettävistä osista.

Vastuunrajoitus

Sanofi pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että sivustolla julkaistut tiedot
ovat tarkkoja ja ajan tasalla. Se pidättää itsellään oikeuden oikaista
sisältöä milloin tahansa ja ilman ennakkovaroitusta. Sanofi ei kuitenkaan voi
taata, että sivustolla olevat tiedot olisivat tarkkoja, paikkansapitäviä, ajan
tasalla tai täydellisiä.

Siksi, pois lukien Sanofin törkeät tai tahalliset huolimattomuudesta johtuvat
aineelliset vahingot, Sanofi ei vastaa

Verkkosivuston tai muun sivuston osat annetaan käytettäväksi sellaisenaan,
eikä niille anneta minkäänlaista implisiittistä tai eksplisiittistä takuuta.
Sanofi ei tarjoa mitään implisiittistä tai eksplisiittistä takuuta muun muassa
niiden markkina-arvosta tai mihin tahansa tarkoitukseen viittaavasta
käyttökelpoisuudesta.

Sivuston käytettävyys

Tiedostat, (i) että on teknisesti mahdotonta tarjota virheetöntä
verkkosivustoa, eikä Sanofi voi luvata tekevänsä niin, (ii) että virheet
saattavat johtaa siihen, että verkkosivusto ei väliaikaisesti ole
käytettävissä, ja että (iii) tietyt Sanofin hallinnan ulkopuoliset tapahtumat
ja/tai asiat saattavat vaikuttaa verkkosivuston käyttöön. Näitä ovat
esimerkiksi siirto- ja viestintäyhteydet sinun ja Sanofin sekä Sanofin ja
muiden verkkojen välillä.

Sanofi ja/tai sen alihankkijat voivat milloin tahansa väliaikaisesti tai
pysyvästi muuttaa verkkosivustoa tai keskeyttää koko verkkosivuston tai osan
siitä käytön voidakseen suorittaa huoltotöitä ja/tai parantaakseen ja/tai
muuttaakseen verkkosivustoa. Sanofi ei vastaa sivustoa koskevista muutoksista,
keskeytyksistä tai häiriöistä.

Tuotteita koskevat tiedot

Verkkosivustolla olevat ja julkaistut tiedot saattavat sisältää suoria tai
välillisiä viittauksia SANOFI-konsernin tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin,
joista ei ole joissain maissa ilmoitettu tai jotka eivät ole niissä saatavilla
tai joita saatetaan tarjota niissä eri nimellä ja jotka ovat maasta riippuen
eri säännösten ja käyttöehtojen kohteena. Nämä viittaukset eivät tarkoita,
että Sanofi tai SANOFI-konserni aikoisi myydä näitä tuotteita, ohjelmia tai
palveluja omassa maassasi. Pyydä Sanofilta tai Sanofin myyntiedustajalta
tietoja sinulle saatavilla olevista tuotteista, ohjelmista ja palveluista.

Sovellettava lainsäädäntö

Verkkosivustoon ja sen sisältöön sovelletaan Suomen lakia, ja
näihin liittyvät mahdolliset riidat kuuluvat
Suomen tuomioistuinten tuomiovallan piiriin.

II) Erityisehdot

Verkkosivuston julkaisija:

SANOFI OY, yritys, joka on asianmukaisesti rekisteröity Suomen lainsäädännön
mukaan ja jonka kotipaikka on Revontulenkuja 1, 02100 Espoo, toimipaikan
tunnusnumerolla 1048723-8.

Julkaisupäällikkö

Jenni Vuola, Toimitusjohtaja, Tel.: +358 20 1200300

Verkkosivuston isännöinti

Oy Capnova Ltd
Pyhäjärvenkatu 5 A, 33200 Tampere
Puh: 020 759 7540

Tekijätiedot

SAFI.SA.18.02.0111a